Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Excel online är perfekt för dig som vill komma igång med kalkylering och automatisering i Microsoft 365. I kursen får du lära dig att orientera dig i Excel online och ta del av vad programmet har att erbjuda dig och din organisation. Kursen är perfekt för ny personal som snabbt behöver komma igång med Excel online i en Microsoft 365-miljö.

Mallar
Kolumner, rader och celler
Arbetsbok, blad och spara
Navigera, kortkommandon och skriva
Enkla formler
Relativ referens
Absolut referens
Standardfunktionerna Summa, Medel, Max, Min
Antal
Sammanfoga textsträng
Initial, gemener och versaler
Leta rad
Om-funktionen
Formatera celler, kopiera format och radera format
Talformat
Justera tal och text samt radbrytning
Sätta in och formatera kantlinjer
Villkorsstyrd formatering
Autofyll
Enkelt diagram
Filtrering
Lås fönsterrutor
Dela och samarbeta i kalkylblad
Office-tillägg

Kurslängd: 47 minuter
Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.

Kurs innehåll

Avsnitt innehåll