Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Excel - Fördjupning

DATA OCH IT | 48 MINUTER

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

I den här fördjupningskursen av Excel lär du dig hur du bygger upp kalkyler, infogar formler och skapar diagram. Målet är att du efter avslutad utbildning kommer känna att du har fått fördjupade kunskaper i kalkylprogrammet.

Utbildningen utgår från Excel för Microsoft 365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Excel 2019. Du kommer att få lära dig att beräkna mellan blad, att gruppera data, att använda avancerad filtrering, snabbfyllning och målsökning, att namnge område och celler, att skapa pivottabell och pivotdiagram samt att skydda kalkylblad, celler och arbetsbok.

Detta är en fortsättning på Excel 2019 – Grundkurs.

Innehåll

 • Att skriva på flera blad samtidigt
 • Att beräkna mellan blad
 • Avancerad filtrering
 • Att namnge områden eller enskilda celler
 • Att automatisera arbetsuppgifter med snabbfyllning
 • Målsökning
 • Att beräkna annuitet med funktionen Betalning
 • Funktionerna Antal OM och Summa OM
 • Funktionen Eller
 • Funktionen IFS
 • Att skapa en pivottabell och ett pivotdiagram
 • Att skydda blad, celler och arbetsbok