Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

I kursen får du lära dig att skapa formulär i Microsoft Word. Korta, smidiga delmoment lotsar dig framåt. Kursen är designad enligt en enkel trestegsmetod: Titta – Gör – Repetera. Kursen utgår från Word i en Microsoft 365-miljö. Du kommer bland annat få lära dig varför du ska arbeta med just Word för att skapa dina formulär, hur du kommer igång med tabeller för att underlätta ditt arbete med formulär, hur du infogar kontroller, hur du testar och redigerar formulär och en hel del annat.

I den här kursen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt lära dig att skapa formulär i Word.

  • Att skapa formulär för i fyllnad på dator
  • Förstå och använda olika kontroller för att underlätta för användaren
  • Hur du redigerar och skydda formuläret/dokumentet
  • Att effektivisera ditt arbete med byggblock
  • Hur du sparar formuläret som dokumentmall

När du har sett kursen kommer du att känna dig trygg med att skapa både analoga och digitala formulär i Word och se det som ett värdefullt verktyg i din vardagliga verktygslåda.