Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Utbildningen riktar sig till lärare och passar både nya användare av Google Classroom och erfarna användare som önskar repetera. Genom utbildningen får du lära dig hur du bygger upp kurser, lägger till material samt hur du kommunicerar och skickar feedback till eleverna.

Att logga in och navigera i Google Classroom
Att skapa kursrum
Att bjuda in elever
Att kommunicera med elever
Att skapa material och uppgifter för elever
Så lämnar eleven in sitt arbete
Att skicka återkoppling
Att få överblick över arbetet
Att kopiera ett kursrum
Att ta bort kursrum
Att se arkiverade kursrum

Kurslängd: 53 minuter
Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.