Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Samhället blir alltmer digitaliserat och sammankopplat. Digitaliseringens genomslagskraft påverkar människors sätt att få tillgång till tjänster, hur dom lever, arbetar och gör sina röster hörda och hur dom bidrar till samhället. Behovet av distansundervisning har verkligen växt under den senaste tiden. Distansundervisning kan fungera riktigt bra men det kräver lite planering. Kanske har du mer eller mindre blivit inkastad i att bedriva distansundervisning? Kanske har intresset för distansundervisning successivt växt fram. Kanske har du kommit en bit på vägen men vill få lite ny input i din undervisning. Oavsett vad så kan denna kurs vara bra för dig!

Din roll som pedagog
Analysera, planera, implementera och utvärdera
Tre misstag som kan undvikas
Tydlig kommunikation och struktur
Personlig feedback via video
Skärminspelning
Filma och redigera
Hantera fusk
Social närvaro
Exempelfilmer

Kurslängd: 1 timme och 24 minuter
Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.

Uppsats Säg det med video -  Videobedömning i språkkurser:
http://hdl.handle.net/2077/53574