Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Genom Microsoft Planner – Office 365 kan du och dina kollegor enkelt samarbeta och få ett visuellt stöd för uppgifter. Programmet underlättar teamets planering och erbjuder möjligheter att fördela uppgifter, dela filer, organisera anslagstavlor och chatta med varandra om det pågående arbetet samt att få uppdateringar när arbetet fortskrider.I kursen får du bland annat lära dig: 

Skapa nya planer och lägg till buckets
Lägga till och tilldela uppgifter
Flytta kort och markera slutförda uppgifter
Följa hur projektet fortskrider
Koppla på Microsoft Planner i Microsoft Teams

Kurslängd: 25 minuter

Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.