Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Beskrivning

I den här grundkursen av Microsoft Project får du lära dig hur du bygger upp ett projekt med aktiviteter, tidsbestämmer projektet och tilldelar resurser till de olika aktiviteterna. Dessutom får du ta del av hur projektet kan följas upp. Målet är att du efter avslutad kurs kommer vara insatt i grunderna för att starta ett projekt. Kursen utgår ifrån Project för Microsoft 365 skrivbordsversion, men det går lika bra om du har Project 2019.

Innehåll

  • Skapa aktiviteter
  • Sammanfattningsaktiviteter och länkningar
  • Hur aktiviteter och hela projektet kan flyttas över tid
  • Tilldela resurser och bestämma kostnader
  • Skapa enkla och snygga rapporter