Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Stream laddar du eller dina kollegor upp videor! Via video kan din kommunikation fungera som ett komplement till vanlig textkommunikation. I Stream kan man också skapa utbildningskanaler för personer i organisationen eller företaget. Stream är uppbyggt för intern kommunikation med fokus på användarvänlighet och interaktivitet. I kursen får du bland annat lära dig: 

Skapa kanaler 
Ladda upp videor
Dela videoklipp 

Kurslängd: 30 minuter

Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.