Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Microsoft Teams är hubben för samarbete i Office 365. I Microsoft Teams knyts kontakter, innehåll och verktyg samman. I det här programmet kan din dagliga digitala kommunikation inom organisationen äga rum. Teamet kan kommunicera, producera och samarbeta i en och samma applikation för ökad effektivitet. I kursen får du bland annat lära dig: 

Skapa team och kanaler
Chatta och dela filer
Schemalägga videomöte och andra möten

Kurslängd: 26 minuter

Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.