Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

Power Automate är en tjänst i Microsoft 365 som hjälper dig att skapa automatiserade arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänster. På det viset kan du synkronisera filer, få meddelanden, samla in data och mycket mer. Ett arbetsflöde i detta fall handlar om en serie händelser. Någonting händer som gör att något annat händer. Enkelt förklarat så kan du få tjänster att prata med varandra. I den här introducerande kursen kommer du att få lära dig:

Mallar och flöden
Utlösare och åtgärder
Spara e-postbilagor direkt i Onedrive för företag
Hur du kan få dagliga påminnelser i din mejl
Skapa formulär och exempel på automatiserade formulärsvar
Publicera meddelanden till Microsoft Teams när en ny aktivitet skapas i planeraren
Uppdatera en Exceltabell inne i Power Automate

Kurslängd: 48 minuter

Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser.

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.