Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

I den här utbildningen får du lära dig grunderna i datamodelleringsverktyget Power BI Desktop. Med några enkla klick kan du visualisera dina data och dela insikter i din organisation. Programmet ger dig möjlighet att ansluta, transformera och visualisera data för att göra din kommunikation mer effektiv. Utbildningen är designad enligt en enkel trestegsmetod: Titta – Gör – Repetera. I materialet finns två filer som du kan ladda ner om du vill följa med precis vad jag gör i kursen.

Vad är Power BI Desktop och vad används det till?
Hitta och ladda ner Power BI Desktop
Öppna och orientera dig runt i programmet
Hämta data
Tabell, stapeldiagram, linjediagram
Formatera
Analysverktyg, autofiltrering och exportera ut som PDF
Exempel på beräkningar med DAX
Skapa sidor
Fler visualiseringar
Knappar och andra element
Filtrera genom Power Query
Sammankoppla olika datakällor
Teman, sidalternativ och sidvisning
Skala upp användningen för flera personer i organisationen

Kurslängd: 52 minuter
Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser. 

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering.

 

Kurs innehåll