Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp

Du går inte denna kurs.


Kursbeskrivning

I den här utbildningen får du lära dig grunderna i Power Query (hämta och transformera data) genom konkreta exempel. Med några enkla klick kan du ansluta, transformera och kombinera data för att effektivisera ditt arbetsflöde. Kursen hålls enkel och utgår från övningsfiler som finns i materialet. Utbildningen är designad enligt en enkel trestegsmetod: Titta – Gör – Repetera. Kursen utgår från Excel i Office 365-miljön men passar också för användare av Excel 2019, 2016. För tidigare versioner av Excel behövs installation av tillägg. 

Installera Power Query
Dela upp i kolumner och ta bort formatering
Sammanfoga kolumner
Normalisera kolumner
Gruppera och summera
Städa i Excel
Transponering
Hämta data från webben, transformera och uppdatera
Läsa in text, CSV-filer och Excelark
Hämta information från en mapp
Kombinera Excelark
Fylla tomma celler

Kurslängd: 49 minuter
Många gånger går onlineutbildning fortare att genomföra än traditionell utbildning. Här finns tidsvinster då jag inte tar hänsyn till restider, diskussioner och pauser. 

1 h – Motsvarar en halvdagsutbildning

2 h – Motsvarar en heldagsutbildning

4 h – Motsvarar en 2-dagarsutbildning

6 h – Motsvarar en 3-dagarsutbildning

Planera in tid för repetition, diskussion och kursens kunskapstest. Testfrågorna ligger till grund för diplomering. Njut av ditt lärande!